Trọn gói đ/m2

289,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

389,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

189,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ KT, Nội thất, Kết cấu, M&E, Hồ sơ xin phép XD, Giám sát tác giả
Kiến trúc đ/m2

189,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ Kiến trúc, Kết cấu(none: cải tạo), Hồ sơ xin phép XD, Giám sát tác giả
Nội thất đ/m2

189,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

10tr/sp

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ 3D nội thất, M&E, Giám sát tác giả
Free Thiết kế

Free

KHI THI CÔNG
Trọn gói XD, nội thất

2,889tr - 3,089tr

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

3,289tr - 3,489tr

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Hầm nhân hệ số 1.9 Bán hầm nhân hệ số 1.7 Mái hệ số 0.5 Giá chưa cọc, cử tràm
Trọn gói đ/m2

289,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

389,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

189,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ KT, Nội thất, Kết cấu, M&E, Hồ sơ xin phép XD, Giám sát tác giả
Kiến trúc đ/m2

189,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ Kiến trúc, Kết cấu(none: cải tạo), Hồ sơ xin phép XD, Giám sát tác giả
Nội thất đ/m2

189,000

Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

289,000

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

10tr/sp

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Bảng vẽ 3D nội thất, M&E, Giám sát tác giả
Free Thiết kế

Free

KHI THI CÔNG
Trọn gói XD, nội thất

2,889tr - 3,089tr

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển

3,289tr - 3,489tr

Bar, cafe, nhà hàng, Công trình dưới 120m2, Phong cách cổ điển
Hầm nhân hệ số 1.9 Bán hầm nhân hệ số 1.7 Mái hệ số 0.5 Giá chưa cọc, cử tràm
0937 093 989