Giám đốc điều hành


Tuyển dụng

Thư tuyển dụng gửi đến công ty An Thị Group

Họ và tên*
Số điện thoại*
Email*
Vị trí ứng tuyển *
Lương mong muốn *
Thông điệp gửi cho phòng nhân sự

0937 093 989